Bérszámfejtői munkánk során többször is találkozhatunk végrehajtói levéllel, amelyben a több fontos információkon felül az, hogy a munkabérből valójában hány százalékot kell levonnunk, az sajnos nem szerepel. Ezeket régebben kockás papíron, majd Excelben tartottuk nyilván, de napjainkban egy korszerű bérszámfejtő program már szinte mindent megcsinál helyettünk, mégpedig automatikusan.

Mi a bérszámfejtő a teendője, ha egy dolgozóval kapcsolatban végrehajtási levél érkezik cégünkhöz?

Célszerű figyelni arra, hogy a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül kell tájékoztatnunk a végrehajtói irodát arról, hogy nyilvántartásba vettük a letiltást és hogy a következő bérszámfejtésnél figyelembe fogjuk venni. A munkavállalót is amint lehet tájékoztatni kell, már olyan célból is, hogy megtudjuk, hogy jogos-e a követelés, vagy esetleg ki is fizette már a tartozását. Amennyiben alkalmas rá a programunk, a következő bérszámfejtés előtt rögzítenünk kell a letiltáshoz kapcsolódó adatokat. Ha esetleg a bérprogramunk nem rendelkezik ilyen funkcióval, úgy egy alternatív megoldást kell találnunk arra, hogy hónapról hónapra követni tudjuk a már eddig levont tartozást. Mivel általános esetben többfelé kell utalni majd a letiltás összegét, így igyekezzünk arra törekedni, hogy precíz munkavégzéssel járjunk el, nyilvántartásunk legyen átlátható és pontos!

Itt fontos megemlítenünk, hogy nem elég a jogszabályokkal tisztában lennünk, törekednünk kell arra, hogy a mai feszített munkatempóban időt és bosszúságot tudjunk megtakarítani. Az XL BÉR Bér- és Tb Elszámolási Humánügyviteli Rendszer erős mankót jelent ebben. Ne vegyük el a könnyed és precíz munka lehetőségét magunk elől azzal, hogy megismerhessük azt, hogy az XL BÉR-ben előzetes paraméterezések után egy kattintással elérhetővé és megoldhatóvá válhat mindaz a letiltások elszámolásában és nyilvántartásában, ami egyébként manuális nyilvántartással nehézkesen és sok letiltás esetén még könnyen hibalehetőséggel is működne csak.

Mi a teendő ha több letiltást is kapunk egy munkavállaló kapcsán? Milyen sorrendben vegyük azokat figyelembe?

Nem árt, ha tudjuk, hogy előfordulhat az helyzet is amikor több végrehajtói levél érkezik egy adott dolgozóval kapcsolatosan és bizony ha ezek összege meghaladja a maximum figyelembe vehető letiltások összegét – melyekről később írunk részletesen -, akkor fontos sorrendiséget felállítanunk. Természetesen a jogszabály arról is rendelkezik, hogy ezen letiltásokat milyen sorrendben vegyük figyelembe, tehát nem mi döntjük azt el és nem is feltétlen a végrehajtói levél dátuma, hanem az ide vonatkozó jogszabály.

munkaberbol-valo-letiltas-IKON (3)

És akkor nézzük a letiltások sorrendjét, ahogy a jogszabály rendelkezik róla:

 1. gyermektartás
 2. az adóssal szemben fennálló egyéb tartásdíj,
 3. a munkavállalói bér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,
 4. polgári perben vagy büntetőeljárásban az adóssal szemben a bűncselekmény következtében keletkezett és a természetes személy sértett javára megállapított polgári jogi igény,
 5. a büntető- és a büntetés végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény kivételével),
 6. adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,
 7. egyéb követelés,
 8. a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

Természetesen az XL BÉR teljes mértékben támogatja a bérszámfejtő munkáját és figyeli a letiltások sorrendiségét is,
annak érdekében, hogy számfejtésünk precíz legyen.

Mi a bérszámfejtő a teendője, ha egy dolgozóval kapcsolatban végrehajtási levél érkezik cégünkhöz?

Célszerű figyelni arra, hogy a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül kell tájékoztatnunk a végrehajtói irodát arról, hogy nyilvántartásba vettük a letiltást és hogy a következő bérszámfejtésnél figyelembe fogjuk venni. A munkavállalót is amint lehet tájékoztatni kell, már olyan célból is, hogy megtudjuk, hogy jogos-e a követelés, vagy esetleg ki is fizette már a tartozását. Amennyiben alkalmas rá a programunk, a következő bérszámfejtés előtt rögzítenünk kell a letiltáshoz kapcsolódó adatokat. Ha esetleg a bérprogramunk nem rendelkezik ilyen funkcióval, úgy egy alternatív megoldást kell találnunk arra, hogy hónapról hónapra követni tudjuk a már eddig levont tartozást. Mivel általános esetben többfelé kell utalni majd a letiltás összegét, így igyekezzünk arra törekedni, hogy precíz munkavégzéssel járjunk el, nyilvántartásunk legyen átlátható és pontos!

Itt fontos megemlítenünk, hogy nem elég a jogszabályokkal tisztában lennünk, törekednünk kell arra, hogy a mai feszített munkatempóban időt és bosszúságot tudjunk megtakarítani. Az XL BÉR Bér- és Tb Elszámolási Humánügyviteli Rendszer erős mankót jelent ebben. Ne vegyük el a könnyed és precíz munka lehetőségét magunk elől azzal, hogy megismerhessük azt, hogy az XL BÉR-ben előzetes paraméterezések után egy kattintással elérhetővé és megoldhatóvá válhat mindaz a letiltások elszámolásában és nyilvántartásában, ami egyébként manuális nyilvántartással nehézkesen és sok letiltás esetén még könnyen hibalehetőséggel is működne csak.

Mi a teendő ha több letiltást is kapunk egy munkavállaló kapcsán? Milyen sorrendben vegyük azokat figyelembe?

Nem árt, ha tudjuk, hogy előfordulhat az helyzet is amikor több végrehajtói levél érkezik egy adott dolgozóval kapcsolatosan és bizony ha ezek összege meghaladja a maximum figyelembe vehető letiltások összegét – melyekről később írunk részletesen -, akkor fontos sorrendiséget felállítanunk. Természetesen a jogszabály arról is rendelkezik, hogy ezen letiltásokat milyen sorrendben vegyük figyelembe, tehát nem mi döntjük azt el és nem is feltétlen a végrehajtói levél dátuma, hanem az ide vonatkozó jogszabály.

És akkor nézzük a letiltások sorrendjét, ahogy a jogszabály rendelkezik róla:

munkaberbol-valo-letiltas-IKON (3)
 1. gyermektartás
 2. az adóssal szemben fennálló egyéb tartásdíj,
 3. a munkavállalói bér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,
 4. polgári perben vagy büntetőeljárásban az adóssal szemben a bűncselekmény következtében keletkezett és a természetes személy sértett javára megállapított polgári jogi igény,
 5. a büntető- és a büntetés végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény kivételével),
 6. adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,
 7. egyéb követelés,
 8. a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

Természetesen az XL BÉR teljes mértékben támogatja a bérszámfejtő munkáját és figyeli a letiltások sorrendiségét is,
annak érdekében, hogy számfejtésünk precíz legyen.

Most akkor nézzük a számokat százalékban! Hogyan lehet a letiltás akár több is mint 50%?

Mindenekelőtt szükséges tisztáznunk, hogy egy klassz bérszámfejtő program a jogszabályi háttérnek megfelelő speciális helyzetekre is gondol, így még a látszólag bonyolultabb eseteknél is nagy segítségünkre van.

Mielőtt rátérnénk a százalékokra, fontos, hogy tudjuk, hogy a letiltást mindig a nettó bérből kell számolnunk.

És akkor jöjjenek a százalékok!
munkaberbol-valo-letiltas-IKON (3)

Alapesetben a munkabérből 33 százalékot lehet levonni végrehajtói letiltás címén.
Azonban két kivételes esetet meg kell megemlítenünk:

munkaberbol-valo-letiltas-IKON (4)

Az egyik az, hogy

 • tartásdíj
 • adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés
 • jogalap nélkül felvett munkabér és társadalombiztosítási ellátás

esetén önmagában is 50%-ig levonható a munkabér.

A másik pedig, hogy a 33%-ban vagy 50%-ban levont összegen felül, korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havi nettó bér azon része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét, mely jelenleg 142.500 Ft.

Most akkor nézzük a számokat százalékban! Hogyan lehet a letiltás akár több is mint 50%?

Mindenekelőtt szükséges tisztáznunk, hogy egy klassz bérszámfejtő program a jogszabályi háttérnek megfelelő speciális helyzetekre is gondol, így még a látszólag bonyolultabb eseteknél is nagy segítségünkre van.

Mielőtt rátérnénk a százalékokra, fontos, hogy tudjuk, hogy a letiltást mindig a nettó bérből kell számolnunk.

munkaberbol-valo-letiltas-IKON (3)
És akkor jöjjenek a százalékok!

Alapesetben a munkabérből 33 százalékot lehet levonni végrehajtói letiltás címén.
Azonban két kivételes esetet meg kell megemlítenünk:

munkaberbol-valo-letiltas-IKON (4)

Az egyik az, hogy

 • tartásdíj
 • adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés
 • jogalap nélkül felvett munkabér és társadalombiztosítási ellátás

esetén önmagában is 50%-ig levonható a munkabér.

A másik pedig, hogy a 33%-ban vagy 50%-ban levont összegen felül, korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havi nettó bér azon része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét, mely jelenleg 142.500 Ft.

De valójában mi is számít bele a munkabér
és a munkabér jellegű jövedelmek közül a letiltás alapjába?

Jó ha tudjuk, hogy minden olyan jövedelem amelyet személyi jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél letiltás alá helyezhető bizonyos része.

Ebből logikusan következik, hogy többek között például a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés, a cafetéria sem képezi annak alapját, így fontos, hogy ezeket ne is számítsuk bele.

De természetesen egy korszerű bérszámfejtő program figyel arra is, hogy mely jövedelmek tekinthetők a letiltás alapjának, figyel a letiltási sorrendiségére és lehetőséget ad ezen speciális esetek bejelölésére is, hogy gond nélkül, a paraméterezés után egy gombnyomással tudjuk automatizálni azokat és bérszámfejtésünket a letiltások esetén is biztonságban tudhassuk.

Az XL BÉR-ben automatizálásra kerül továbbá a bérek és járulékok utalási listája mellett a letiltások utalása is, ami azért is nagyszerű, mert jól tudjuk 1-1 letiltást akár 3-4 helyre is kell megbontva teljesíteni, ami az XL BÉR-rel nagyon egyszerűen megoldható.

Összegzésül fontos megemlítenünk, hogy sok múlik rajtunk, de hogy munkánkat megkönnyítsük,
elengedhetetlen egy olyan ügyviteli rendszer, ami egy kicsit helyettünk is dolgozik, ezáltal segítve munkánkat.

Összegzésül fontos megemlítenünk, hogy sok múlik rajtunk, de hogy munkánkat megkönnyítsük,
elengedhetetlen egy olyan ügyviteli rendszer, ami egy kicsit helyettünk is dolgozik, ezáltal segítve munkánkat.

szeretnék időt spórolni!

 ÉRDEKEL AZ XL BÉR!

Kérdése merült fel? Írja meg nekünk itt vagy kérjen programbemutatót, ahol személyesen válaszoljuk meg, miközben megismerkedhet az XL BÉR tudásával. Kérjen árajánlatot! Az XL BÉR létszámtól függő díját gyorsan kalkuláljuk és ajánlatunkban hamarosan megküldjük önnek.


szeretnék időt spórolni!

 ÉRDEKEL AZ XL BÉR!

Kérdése merült fel az XL Bérprogrammal kapcsolatban? Kérjen programbemutatót, ahol választ kaphat kérdéseire, miközben megismerkedhet az XL BÉR tudásával. Kérjen árajánlatot! Az XL BÉR létszámtól függő díját gyorsan kalkuláljuk és ajánlatunkban hamarosan megküldjük önnek.