A munkaidőkeret
szabályai és kezelése

Mire jó a munkaidő keret?

A munkáltató tevékenysége megkívánhatja, hogy munkavállalói munkaidejét az általános munkarendtől eltérően és annál jóval rugalmasabb feltételek szerint ossza be. Erre a munkaidőkeret bevezetésével is lehetősége nyílik.

A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével szükséges megállapítani úgy, hogy az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot azonban figyelmen kívül kell hagyni.

A munkaidőkeretet használata

A munkáltató több havi munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkavállalót akár az egyik hónapban a törvényes munkaidőnél több, a másik hónapban annál kevesebb munkavégzésre is beoszthatja. A munkavállaló munkaidőkeret esetén nem biztos, hogy minden hónapban a törvény szerinti munkaidőt dolgozza le, de ettől függetlenül a havibéres munkavállalónak az adott hónapban ledolgozott munkaidőre tekintet nélkül minden hónapban a havibérét kell kifizetni a Munka Törvénykönyve 156.§ (1) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben a dolgozó keresőképtelen, vagy fizetés nélküli szabadságon van, abban az esetben a havibért arányosítani szükséges, még pedig úgy, hogy a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával.

A munkaidőkereten felüli munkaórákat a munkaidőkeret végén köteles a munkáltató elszámolni és kifizetni.

Munkaidőkeret automatikus kezelése bérprogrammal

A bérszámfejtő programban automatikusan kiszámoltatható a munkaidőkeret ideje alatt teljesítendő munkaidő, melynek megállapítása a napi munkaidőnek megfelelően történik. Egyetlen egyszer kell kiszámoltatni a keret óraszámát, ugyanis év elején a következő évnyitást követően a bérprogram elvégzi helyettünk az aktuális évi munkaidőnaptár alapján.

A tárgyhavi számfejtésben megadható, hogy abban a hónapban mennyi dolgozott ténylegesen a dolgozó. A keret lejártának hónapjában a munkaidőkereten felül keletkező túlóra kerül elszámolásra automatikusan; valamint egy összefoglaló táblázat is megjelenik, mely tartalmaz minden fontos információt a munkaidőkerettel kapcsolatban.

Munkaidőkeret kezelése XL BÉR programmal

Munkaidőkeret kezelése XL Bérprogrammal
Munkaidőkeret kezelése XL Bérprogrammal

A bérprogramban a munkaidőkeretben dolgozók esetében egyedi munkaidő-beosztások elkészítésére és jelenléti ívek töltésére is van lehetőség, amennyiben szükséges a dolgozók napi szintű óraadatainak, távolléteinek pontos rögzítése, nyilvántartása.


Nincs XL BÉR-e,
de kérdése van?

Írjon nekünk!