Letiltások kezelése

Mit kell tennünk, abban az esetben, mikor az egyik munkavállalónk nevére végrehajtói levél érkezik a cégünkhöz? Bizony munkánk során találkozhatunk ilyen esettel és ilyenkor nem mindegy, hogy helyesen és minden szabályra és körülményre vonatkozóan járunk-e el.

Először is, figyeljünk arra, hogy a letiltás kézbesítését követő 15 napon belül a munkavállalónkat és a végrehajtót is tájékoztatnunk kell, hogy a letiltást nyilvántartásba vettük. Fontos tudnunk, hogy amennyiben a letiltás elektronikus úton érkezik, akkor nekünk is elektronikus úton kell visszaigazolnunk és ilyenkor a NAV honlapjáról letölthető VHJOV nevű űrlapot kell kitöltenünk és visszaküldenünk.

ILYENKOR TÁJÉKOZTATNUNK KELL A VÉGREHAJTÓT:Tooltip Title
  • a havonta letiltható jövedelem összegéről, valamint
  • a letiltást befolyásoló körülményekről, különösen a folyósított jövedelem összegéről, valamint
  • a jövedelmet terhelő egyéb végrehajtói letiltásokról.

DE MIT CSINÁLJUNK, HA EZEKBEN A KÖRÜLMÉNYEKBEN IDŐ KÖZBEN VÁLTOZÁS TÖRTÉNT?Tooltip Title

Nem árt, ha tudjuk, hogy a letiltható jövedelem összegét befolyásoló körülményekről, illetve a letiltható jövedelem összegének a változásáról a letiltás teljes időtartama alatt, az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatjuk a végrehajtót.

Tájékoztatnunk kell a végrehajtót

Mekkora lehet a letiltás összege?

Mekkora lehet a letiltás összege?

A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul vennünk, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. Ebből a csökkentett összegből általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonnunk.

MELYEK EZEK A KIVÉTELES ESETEK? A LEVONÁS A MUNKAVÁLLALÓNK MUNKABÉRÉNEK LEGFELJEBB 50%-ÁIG TERJEDHET AZ ALÁBBI KÖVETELÉSEK FEJÉBEN:Tooltip Title

  • tartásdíj,
  • az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés,
  • jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás.

Ne felejtsük el, hogy a levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének. Ez az összeg jelenleg 28.500 forint. Ez a mentesség nem áll fenn viszont a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén.

Jó, ha figyelünk rá, ha egyidejűleg több jogcímen kap munkabért a munkavállalónk, akkor mentesség szempontjából bizony összevontan kell figyelembe vennünk ezeket a jövedelmeket.

A levonás után fennmaradó összegből viszont korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét.

Letiltások sorrendisége

Fontos tudnunk, hogy amennyiben valamelyik munkavállalónk nevére több végrehajtói letiltás is érkezik, akkor az azonos levonási pont alá eső letiltások közül azt kell először levonásba helyeznünk, amelyik előbb érkezett be hozzánk.

A végrehajtás során levont összegből először a végrehajtási költséget – az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült költséget -, és abból elsősorban a meg nem fizetett végrehajtási illetéket és az előlegezésre kötelezett szerv által előlegezett költséget kell kielégítenünk.

A LETILTÁSOKNAK TÖBB FAJTÁJA IS VAN, AMI A LEVONÁSI SORRENDET IS BEFOLYÁSOLJA:Tooltip Title

Letiltások fajtái
Letiltások fajtái
Letiltások fajtái
Letiltások fajtái
Letiltások fajtái
Letiltások fajtái
Letiltások fajtái
Letiltások fajtái

A követelés érvényesítésével és behajtásával felmerült, a bíróság (hatóság) által megállapított költséget és a követelés egyéb járulékait a követeléssel azonos sorrendben kell kielégítenünk.

De hogyan vezessük, számoljuk és tartsuk nyilván, amikor nem csak egy, hanem akár több letiltás is érkezik a munkavállalónk nevére?

Amennyiben korszerű bérprogramot használunk, akkor az a levonásokat automatikusan tudja kezelni. Nekünk nincs más dolgunk, mint a letiltásban szereplő adatokat megfelelően rögzíteni a programban.

Viszont van olyan bérprogram, amiben az automatikus kezelésen felül, arra is van lehetőségünk, hogy bérszámfejtéskor rögtön tudjuk ellenőrizni is, hogy az aktuális hónapban mennyi levonást eszközölt a program, mégpedig kirészletezve, figyelembe véve a törvényi előírásokat, sorrendiségeket, maximum levonási plafont, stb.

Önnek mi okozza a nehézséget a bérszámfejtésben?

XL BÉR,

a program, ami támogatja a letiltások magas fokú, precíz kezelését

xlber-tudas

Az XL BÉR – Bér és TB Elszámolási Humánügyviteli Rendszer amellett, hogy biztosítja a letiltások precíz elszámolását, megkönnyíti a bérszámfejtő és a munkaügy munkáját többek között azzal is, hogy listába szedve mutatja, hogy hány százalék vonható le a munkabérből, mennyi volt a bruttó bér, járulék és a nettó, valamint, hogy melyik letiltásra, mekkora összeget vont le munkavállalónktól.

Az XL BÉR-ben megtalálható letiltások ilyen kifinomult kezelése nagyon hasznos funkció lehet a bérszámfejtő számára, hisz egyrészt az elmúlt egy év nehézségei nem tudhatjuk, hogy mennyi munkavállalónkat hozta olyan nehéz helyzetbe, hogy végrehajtás indult már vagy fog indulni vele szemben, vagy éppen a munkavállalók és a letiltások nagy száma az, amelybe az XL BÉR tudása egy nagyobb rendet és biztonságot tud belevinni.


Kérjen díjmentes távbemutatót!


kézen fogjuk önt a tudás nagyságával